◄ naar home

deel deze pagina

Thuiszorg

Thuiszorg is de zorg en ondersteuning die bij mensen thuis geboden wordt. Deze vorm van extramurale zorg is bedoeld voor mensen die minder intensieve zorg nodig hebben en nog thuis wonen. De dienstverlening die geboden wordt kan onder meer bestaan uit dagbehandeling en dagbesteding, persoonlijke zorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp. Thuiszorg is allereerst van toepassing voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke klachten die nog thuis wonen maar kan ook worden ingezet om partners van mensen die zorg nodig hebben te ontlasten.

Bron:

www.nationalezorggids.nl