◄ naar home

deel deze pagina

De fleur  
die jij later wilt
kun je nu
al geven.

Werken in de ouderenzorg.
Dat zit in je.

Nadia Amah Apedo | verpleegkundige bij Thuiszorg Het Friese Land

“Wanneer je ziet dat mensen weer zelfstandig verder kunnen, dat geeft me voldoening.”

Nadia Amah Apedo kwam vijftien jaar geleden in Nederland wonen, vanuit het West-Afrikaanse Togo. ‘Mijn pleegouders hebben mij als 15-jarig meisje opgevangen en opgevoed. Dat is niet zo makkelijk, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ik wilde iets terugdoen. Niet alleen voor hen, maar voor de mensen in het algemeen. Daarom ben ik in de zorg terecht gekomen.’

Nadia werkt als verpleegkundige in een Leeuwardense wijk, voor Thuiszorg Het Friese Land. ‘Ik kom bij totaal verschillende mensen, in allerlei situaties. Bijvoorbeeld bij jonge gezinnen waar de moeder door een operatie tijdelijk hulp nodig heeft. Maar ook bij terminale patiënten, die heel veel zorg nodig hebben. Net als de mantelzorgers om hen heen, die ondersteun ik waar ik kan. Maar laatst ook bij een zieke vrouw, die ik bij haar euthanasie heb begeleid. Het is in mijn vak heel belangrijk dat je rustig blijft en je presenteert als een professional. Zo kun je een luisterend oor bieden en mensen gerust stellen. Daar hebben zowel de cliënten als hun familieleden het meeste aan. Mijn werk geeft me veel voldoening. Mensen rustig begeleiden naar het einde van hun leven, maar ook zieke mensen weer zien herstellen. Dat moment dat ze weer zelfstandig verder kunnen, dat geeft me een geweldig gevoel.’