◄ naar home

deel deze pagina

Verpleging

In een verpleeghuis of woonzorgcentrum wonen ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Ze hebben bijvoorbeeld lichamelijke klachten, kampen met dementie of hebben een combinatie van (lichamelijke en mentale) aandoeningen. Er zijn ook mensen die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum wonen om te revalideren na een operatie. Tot slot zijn er mensen die nog thuis wonen, maar wel verpleegkundige zorg nodig hebben. Die zorg wordt verleend door de wijkverpleegkundige.

Dit doet een verpleegkundige in de ouderenzorg
Als je als verpleegkundige in de ouderenzorg werkt, zorg jij dat cliënten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Ondersteuning op zowel medisch vlak als op welzijnsgebied: contact leggen, gesprekken voeren en écht aandacht hebben voor elkaar. Je coördineert en bewaakt de kwaliteit van de zorg, coacht je collega’s bij het uitvoeren van bepaalde handelingen en doet zelf verpleegtechnische handelingen, zoals het verzorgen van wonden of het geven van injecties. Je hebt regelmatig contact met artsen en specialisten en met de naasten van je cliënten.

Anders dan in het ziekenhuis, waar patiënten maar kort verblijven, heb je in de ouderenzorg langere tijd de zorg voor je cliënten. Daardoor leer je je cliënten en hun levensloop, karakter en persoonlijke voorkeuren goed kennen. Daardoor kun je de zorg nog beter afstemmen op hun behoeften.

De ouderenzorg wordt steeds complexer. Daarom is er veel vraag naar verpleegkundigen. Ook in jouw regio. Bekijk de verschillende functies en vacatures.